Asigurarea nu acoperă şi pagubele suferite de maşină în cazul în care aţi fost găsit vinovat de producerea unui accident. Pentru a vă proteja maşina, trebuie să încheiaţi o poliţă CASCO. În situaţia în care sînteţi implicat într-un accident şi se constată că nu deţineţi poliţa sau aceasta este expirată, puteţi fi sancţionat cu amendă de pînă la 200 lei cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.

Dacă veţi fi găsit vinovat de producerea accidentului şi nu aveţi poliţa , veţi plăti toate despăgubirile din propriul buzunar!

Asigurătorul este obligat să închidă dosarul de daună privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului. 

Ce şi cît plăteşte asigurătorul?

• compania de asigurări nu este obligată să repare automobilul deteriorat, ci doar să achite păgubitului despăgubirea pentru paguba survenită;
• despăgubirea are menirea de a repune păgubitul în starea materială de pînă la producerea cazului asigurat, FĂRĂ a oferi un cîştig suplimentar;
• compania de asigurări va achita în întregime doar costurile orelor de muncă şi ale materialelor folosite la lucrările de reparaţie;
• la calculul despăgubirii se vor folosi valorile costurilor medii de pe piaţă pentru lucrări de reparaţie ale automobilelor.

Road Accident