Accident – evenimentul subit (imprevizibil) generat de influenţa unui factor extern provenit din afară şi fără voinţa Asiguratului, care are ca efect leziunea corporală sau decesul acestuia. Se consideră accidente influenţa unor asemenea factori externi cum sunt: calamităţile naturale, explozia, acţiunea curentului electric, trăsnetul, insolaţia, arsură, frigerea (opărirea), degerarea, strivirea, înecul, atacarea de către răufăcători sau animale, căderea vreunui obiect sau a însăşi Persoanei asigurate, înăduşirea subită, nimerirea întâmplătoare în căile respiratorii a unui corp străin, intoxicaţia gravă întâmplătoare cu plante otrăvitoare, săruri ale metalelor grele, substanţe chimice (industriale sau menajere), medicamente administrate conform prescripţiei medicului, precum şi leziunile corporale căpătate ca urmare a mişcării, catastrofei sau a ciocnirii mijlocului de transport cu alte autovehicule, cu obiecte (obstacole) imobile, răsturnării, alunecării sau căderii autovehiculului de la înălţime, la exploatarea maşinilor, mecanismelor etc.
Prin noţiunea de „accident” se subînţelege un caz neprevăzut, în urma căruia Asiguratul a suportat o traumă, care a avut drept consecinţă pierderea capacităţii de muncă (temporară sau permanentă) sau decesul.

 

Sunt considerate accidente:

 • explozie, arsură, degerare, înec, impact al curentului electric, lovitură a fulgerului, insolaţie;
 • agresiunea terţelor persoane sau animalelor (inclusiv muşcăturile de insecte, şerpi veninoşi sau alte animale);
 • căderea oricărui obiect peste Asigurat sau căderea Asiguratului în sine;
 • asfixie subită;
 • intoxicarea accidentală acută cu plante otrăvitoare, substanţe chimice (industriale sau de uz casnic), produse alimentare alterate (cu excepţia toxico-infecţiei alimentare, salmonelozei, dizenteriei, holerei), cu medicamente;
 • accident rutier;
 • accidente determinate de funcţionarea utilajelor, instalaţiilor, mecanismelor, uneltelor de producţie şi altor instrumente de diferite tipuri;
 • acţiunea armelor.


Riscuri asigurate:

 • decesul Asiguratului din cauza accidentului suportat;
 • dizabilitatea (invaliditatea) survenită din cauza accidentului suportat;
 • vătămarea corporală (traumatisme) din accident, inclusiv accidente de muncă.

 

Prima de asigurare:

Prima de asigurare se va stabili în funcție de suma asigurată, vîrsta asiguratului, grupa de risc în care se încadrează activitatea desfășurată de asigurat, acoperirile solicitate.

Persoane ce se pot asigura: elevi, studenți, persoane fizice angajate sau fără serviciu de pînă la 70 de ani.

Asigurîndu-vă de accidente, noi vă protejăm de cheltuieli neprevăzute pentru un tratament costisitor. Această asigurare acoperă pierderile financiare pe care angajaţii sau familiile acestora le pot suferi în urma unui accident, ale cărui urmări pot fi chiar decesul sau invaliditatea permanentă.

Unde este valabilă asigurarea?

Republica Moldova.