Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate vă asigură accesul gratuit la servicii de sănătate în caz de accident, îmbolnăvire sau alte situaţii ce vă pot afecta sănătatea. În cazul lipsei asigurării medicale, toate cheltuielile de recuperare a sănătăţii se vor face din cont propriu.  Se va asigura orice persoană care are vârsta cuprinsă între 1 an şi 60 ani.

NOȚIUNI

„Accident” – eveniment neaşteptat, de scurtă durată, neintenţionat, neprevăzut, care a cauzat Persoanei asigurate traumă, avînd ca consecinţă pierderea permanentă de muncă sau decesul acesteia.

„Beneficiar de profit” – persoana în folosul căreia Asigurătorul, la survenirea cazului asigurat, urmează să efectueze despăgubirea de asigurare. Beneficiarul de profit poate fi atît Asiguratul sau succesorul său de drepturi, cît şi o persoana terţă, care deobicei se indică în poliţa de asigurare.

„Compania de asistenţă” – compania, care a încheiat un contract de colaborare cu Asigurătorul şi care oferă Persoanei asigurate asistenţă organizatorică şi de altă natură în toată lumea, cu excepţia ţării traiului permanent a Persoanei asigurate, în volumul serviciilor, prevăzute în contractul de asigurare;

Сazul asigurat” – evenimentul, riscul asigurat la a cărei producere contractul de asigurare prevede plata despăgubirii de asigurare;

„Despăgubirea de asigurare” – suma bănească, plătită de către Asigurător la survenirea cazului asigurat;

„Franşiza” – o parte din suma despăgubirii de asigurare, care nu este achitată de Asigurător.

„Maladie subită” – maladie care a început în perioada de acţiune a Poliţei de asigurare şi care cere o intervenţie medicală urgentă în străinătate;

„Suma de asigurare” – suma în bani, determinată în contractul de asigurare, în baza căreia se stabileşte mărimea primei de asigurare şi a plăţii de asigurare;

„Țara (teritoriul) de aflare, statul străin” – statul, cetăţean al căruia Persoana asigurată nu este şi pe teritoriul căruia nu locuieşte permanent;

„Prima de asigurare” – suma bănească determinată de contractul de asigurare, plătită de către Asigurat Asigurătorului pentru asumarea obligaţiilor de către ultimul, conform contractului de asigurare;

„Riscul asigurat” – evenimentul posibil şi viitor care poate surveni în viaţa persoanei asigurate şi în legătură cu apariţia căruia se stabilesc obligaţii de asigurare;

„Repatriere – reîntoarcerea (transportarea) Persoanei asigurate în ţara traiului permanent în caz de maladie subită şi (sau) accident sau transportarea corpului Persoanei asigurate in caz de deces în ţara traiului permanent;

Accidente la fel se consideră: 

 • degerare, înnec, acţiuni cauzate de curent electric, lovitură de trăsnet;
 • muşcătură de animale veninoase;
 • moarte prin sugrumare în urma nimeririi întîmplătoare în căile respiratorii a unui corp străin;
 • şoc anofilactic;
 • intoxicare acută întîmplătoare: cu plante otrăvitoare, cu substanţe chimice (industriale sau menajere), cu medicamente, cu produse alimentare necalitative (cu excepţia toxoinfectării alimentare, salmoneloza, dezinterie, holeră);

OBIECTUL ASIGURĂRII

 • Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Persoanei asigurate, legate de:
 • Viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă a persoanei asigurate;
 • Cheltuieli neprevăzute ale Persoanei asigurate, ca rezultat al unei maladii subite şi (sau) unui accident în ţara aflării, ce ţin de cazul asigurat.
 • Posesia, utilizarea şi administrarea bagajului, care îi aparţine.

Prin prezentele Condiţii speciale contractele de asigurare nu sunt încheiate în folosul persoanelor, care pleacă în ţară străină la trai permanent.

RISCURI ASIGURATE

Dereglarea sănătății ca urmare a îmbolnăvirii subite, acute, a accidentului soldat cu traumatism sau leziuni corporale, a agravării maladiei cronice, traumatism, arsuri, intoxicaţii.

SUMA ASIGURATĂ

Se stabilește de comun acord cu Asiguratul și constituie limita în care Asigurătorul poate achita indemnizația de asigurare.

PRIMA DE ASIGURARE SE CALCULEAZĂ ÎN DEPENDENȚĂ DE:

 • vîrsta asiguratului;
 • destinație;
 • perioada aflării peste hotare;
 • suma asigurată;
 • compania de asigurări.

ATENȚIE!

 1. Copiii cu vârsta de până la 1 an nu se asigură.
 2. Prima de asigurare trebuie achitată până la momentul intrării în vigoare a contractului de asigurare, în caz contrar, polița de asigurare va fi considerată nevalabilă și Asigurătorul obține dreptul de a nu achita despăgubirea.