Asigurarea de răspundere сivilă auto a transportatorului constă în protejarea intereselor sale patrimoniale şi financiare ca urmare a transportării încărcăturilor în baza contractelor de transport auto.

Riscurile asigurate sunt:

  • răspunderea pentru distrugerea și/sau deteriorarea incărcăturii transportate;
  • pagubele financiare determinate de erori și omiteri;
  • raspunderea față de terțe persoane (în caz de deteriorarea incărcăturii transportate);
  • cheltuieli suportate pentru reducerea pagubei.

 

Perioada de asigurare este de 1 an.

Prima de asigurare se determină în dependență de tipul încărcăturii, limitele de răspundere,numărul unităților de transport și perioada de asigurare.